Map of Routes (Topo)

Kaľamárka - Horné Skaly - D5

by Climber's Routes

Kalamárka

,

Horné skaly - D

Slovakia

Notes:

Selected route

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Map's Routes

Name Grade Grade Type Place Country Links
Americká cesta > 9V UIAA Kalamárka Slovakia Share Routes of Maps
0.0
1
2

Vrch neistený, alebo sa môže napájať na cestu Stehlík VIII-
Logický defekt > 16VII+ UIAA Kalamárka Slovakia Share Routes of Maps Map Photo
1
2

Spodok neistený.