Kalamárka

Horné skaly

Keď dorazíte po asfaltke a betónových blokoch na vrchol bežným autom schodnej cesty, Horné skaly hľadajte po ľavej strane. Lemuje ho poznávacia cesta s tabuľami osvetľujúcimi dávnu históriu osídľovania tejto oblasti ľudmi.